Projekty spolufinancované z EU

 

Název projektu:

Rozšíření technologické základny společnosti PrecisTech CZ s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008526

Program:

OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň:

Předmětem projektu je rozšíření technologické základny spočívající v pořízení, instalaci a uvedení do provozu celkem 4 nových technologií - CNC brusky a měřícího přístroje na nástroje, gravírovacího a laserového navařovacího stroje. Díky realizaci investiční akce dojde k rozšíření služeb poskytovaných žadatelem a zkvalitnění stávající výroby, projekt tedy povede ke vzniku produktu s vyšší přidanou hodnotou. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

12/2016 – 09/2017

9

Chcete vědět více?

Rádi byste se zeptali na konkrétní projekt nebo sháníte partnera do budoucna? Neváhejte nám napsat, stačí použít tlačítko níže. Pro ty, kdo si raději povídají jsme k dispozici na telefonním čísle +420 739 268 489.